דברים כ- חוקי מלחמה

מאת לירן נעמת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020