דברים, כ"א, 14-10: חוק שבוית מלחמה

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020