שאלה+תשובה דברים כ' 4-1 - א

מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020