גם כי אלך בגיא צלמוות / תהלים כג / א.ב. יהושע

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020