מזמור לדוד תהילים כג ששי קשת

מאת רחל פרומן קומלוש, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020