תהילים פרק כג 1- דודי זינגר

מאת בגרות בתנך ממד המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020