מימד הזמן (קהלת פרק ג) הרב אורי שרקי

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020