מושגים בקשר לחוק התנועה הראשון של ניוטון

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 ביולי 2015

להשלים