משוואות מעריכיות ואי שוויונים מעריכיים

מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י רומן גנקין בתאריך 16 בספטמבר 2020

שיעור על משוואות מעריכיות עם החלפת משתנה ואי שוויונים מעריכיים