שבעת הבניינים-גזרת השלמים

מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2021

.