שורשים שלמים

בפרק זה נעסוק בשורשים בצורתם הבסיסית, הקרויים שורשים שלמים.

שיעורים

הפועל- גזרת השלמים מאת liat ka, הועלה ע"י איתמר בנית
שבעת הבניינים-גזרת השלמים מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:18 סרטון לפעילות מטח שמות בשלמים 115 מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית