שורשים שלמים

בפרק זה נעסוק בשורשים בצורתם הבסיסית, הקרויים שורשים שלמים.

שיעורים

שבעת הבניינים-גזרת השלמים מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית