גזרת נפי״ו על דרך השלמים בשתי דקות!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 באפריל 2021

.