הפועל- גזרת השלמים

מאת liat ka, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.