בגרות 2012 מכניקה שאלה 3 ה

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 ביולי 2015

להשלים