תרגול צורן גזירה וצורן נטייה מבגרות קיץ 2018!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.