נטייה בשם

בפרק זה נעסוק בצורנים המאפיינים נטיות בשמות