סוגי צורנים

בפרק זה נעסוק בסוגים השונים של צורנים המשנים את מבנה המילה