צורני גזירה צורני נטייה בקיצור - שאלון א' בלשון

מאת ליקה לוי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.