יוצא מן הכלל - צורני גזירה ונטייה בפועל ובשם

מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.