פתרון שאלת בגרות- בסיס וצורן סופי, צורן גזירה, צור

מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.