מה זה צורן גזירה וצורן נטיה? - פתרון שאלה מבגרות ק

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.