בגרות 2014 מכניקה שאלה 1

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 ביולי 2015

להשלים