בגרות 581 2021 מועד נבצרים שאלה 4-גיאומטריה מעגל

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021