בגרות 481 חורף 2021 מועד מאוחר שאלה 3-הסתברות

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021