בגרות 582 קיץ 2014 מועד א שאלה 4-פונקציה מעריכית

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021