בגרות 581 קיץ 2016 מועד ב שאלה 3-הסתברות שחמט

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021