בגרות 2014 מכניקה שאלה 2

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 ביולי 2015

להשלים