צורן גזירה וצורן נטייה

מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021