סרטון לפעילות מטח שמות בשלמים 115

מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021