מדיניות השלטון כלפי היישוב ישראל במלה"ע 1

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021