פוטואלקטרי 2008 שאלה 4

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021