פוטואלקטרי 2 110221

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021