עבודה של כוח קבוע 291220

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021