חיכוך סטטי

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 ביולי 2014

להשלים