כוח החיכוך הקינטי

פרק זה סוקר את כוח החיכוך הקינטי - הכוח הפועל בין שני גופים במקביל למישור המגע ביניהם, כאשר הם מחליקים זה על זה.

מטרות הלימוד:
- הלומדים יבינו באילו מקרים פועל כוח החיכוך הקינטי.
- הלומדים ידעו לחשב את גדלו של כוח החיכוך הקינטי.
- הלומדים ידעו מה כיוון פעולתו של כוח החיכוך הקינטי.

שיעורים

06:28 חיכוך קינטי מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:09 כוח חיכוך ושמירה על מהירות קבועה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:02 0030 חיכוך קינטי - פתרון תרגיל מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
05:44 0020 חיכוך קינטי - תרגיל פשוט מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
04:20 חיכוך קינטי על מישור אופקי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית