חוק התנועה השלישי של ניוטון

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2014

להשלים