החוק השני של ניוטון

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2014

להשלים