גל עומד

מאת ש. רובינשטיין ציוד מדעי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 בפברואר 2016

להשלים