האפקט הפוטואלקטרי- 1. הבעיה להסביר את האפקט

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במרץ 2016

להשלים