האפקט הפוטואלקטרי- 6. הניסוי: the real deal

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במרץ 2016

להשלים