אורך גל - מדידת מהירות האור בעזרת שוקולד

מאת Oded Eini, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 באפריל 2016

להשלים