תכונות המשולש צלעותיו וזוויותיו.

מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 במאי 2016

להשלים