שאלון 804, סרטון 4, שטח משולש

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 במאי 2016

להשלים