גובה וחישוב שטח משולש

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 במאי 2016

להשלים