גאוגברה - בניית חוצה זווית תיכון וגובה במשולש כללי

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 במאי 2016

להשלים