התיכון לבסיס במשולש שווה שוקיים הוא גם הגובה לבסיס

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 במאי 2016

להשלים