מקבילית, בעלת יחס כפול בין צלעות סמוכות / סעיף ב

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים