פתרון תרגיל עם מקבילית והוכחת שוויון בין קטעים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים