שתי מקביליות עם צלע משותפת / משבצת ע 182 ת 9

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים