שער וגם (AND)

כאן נלמד על השער הלוגי וגם.
מטרות:
- הלומדים יבינו מה המשמעות של הרכבת שני ביטויים בוליאניים לביטוי מורכב.
- הלומדים ידעו מתי ערכו של ביטוי בוליאני מורכב שבתוכו שער AND יהיה אמת ומתי שקר.
- הלומדים ידעו לשלב שער וגם בתכנית מחשב.